Wearing a Mask

Wearing a Mask

The Centers for Disease Control and Prevention is advising everyone, whether or not they have symptoms of COVID-19, to cover their face with a mask or cloth covering whenever social distancing is difficult to maintain. This guideline is applicable in places where...
गर्न हुने र गर्न नहुने कार्यहरु

गर्न हुने र गर्न नहुने कार्यहरु

  के गर्न हुन्छ  नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने । खोक्दा वा हाच्छेउ गर्दा रुमाल ले नाक, मुख छोप्ने । जोरो सहित रुघा खोकी लागेमा स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्ने । जङली वा घर पालुवा पशुपन्छिसँग पर रहने । माछा-मासु राम्रो सँग पकाएर मात्र खाने ।   के गर्न नहुने...